Regulamin

 

 Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Lunchservice, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu Lunchservice i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Złożenie przez klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 Sklep internetowy Lunchservice dostępny pod adresem http://oferta.lunchservice.com.pl, jest własnością firmy LUNCH SERVICE D. Cyran, P. Sobczak z siedzibą przy ul. 11 Listopada 28 b, 05-816 Michałowice; NIP: 822-10-06-608 REGON: 710355305.


PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

 1. Sklep Lunchservice prowadzi sprzedaż cateringu poprzez sklep internetowy pod adresem http://oferta.lunchservice.com.pl i umożliwia składanie zamówień na produkty wyszczególnione na tej stronie.


KUPUJĄCY

 2. Kupującym może być osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (dalej: Kupujący lub Klient).


PRODUKTY

 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Lunchservice są świeże, starannie przygotowywane z najwyższej jakość surowców i zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną oraz systemem jakości HACCP.


CENY

 4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Lunchservice są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła, akcyzy i podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena po której klient zamówił produkty w zamówieniu, zatwierdzonym przez pracownika sklepu Lunchservice do momentu otrzymania towaru lub rezygnacji z zamówienia. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.


PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

 5. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym Lunchservice wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68 poz. 360), podpis klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.


ZAMÓWIENIA

 6. Zamówienie w sklepie internetowym Lunchservice można złożyć w następujący sposób:
 
 a) za pomocą strony internetowej http://oferta.lunchservice.com.pl,
 b) pocztą elektroniczną wysłaną pod adres catering@lunchservice.com.pl
 c) telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 578 08 80
 d) faksem pod numerem telefonu +48 22 213 30 10

 każde zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres i termin dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości zamawianych produktów.

 Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianych produktów oraz terminu dostawy.


MOMENT ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 7. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji w procesie zamówienia, zgodnie z regulacjami wskazanymi w pkt 6 Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Lunchservice a Klientem.


WARUNKI TECHNICZNE. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

 8. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz. 1204 z późn.zm.) informujemy, że aby móc korzystać z zakupów w naszym sklepie komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.


CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 9. Czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez handlowca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Dla zamówień złożonych do godziny 12.00 realizacja następuje w ciągu 24 godzin. Zamówienia złożone po godzinie 12.00 realizowane będą w ciągu 48 godzin.


SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)

 10. Zamówione produkty dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:

Dostępne formy dostawy:

 a) transportem własnym na terenie Warszawy i okolic
 b) poprzez odbiór osobisty klienta w siedzibie firmy ul. 11 Listopada 28b, 05-815 Michałowice / Warszawa


PŁATNOŚCI

 11. Płatności za produkty można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.

Dostępne formy płatności:

 a) Gotówką – możliwe w przypadku odbioru osobistego w siedzibie sklepu, lub w przypadku dostawy pod wskazany adres
 b) Płatność kartą – możliwe w przypadku dostawy pod wskazany adres
 c) Przedpłata na konto – po zatwierdzeniu zamówienia przez pracownika sklepu Lunchservice, otrzymają Państwo nr konta bankowego, na który należy przelać należność. Towar zostanie dostarczony dopiero po zaksięgowaniu należnej kwoty na koncie BRE Bank SA 17 1140 2004 0000 3602 3085 7435.
 d) Odroczona płatność - nastąpi po dostawie i wystawieniu faktury VAT, możliwa jest po podpisaniu umowy współpracy
 e) Płatność online poprzez serwis Przelewy24.pl

Operatorem płatności online jest DialCom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513, NIP 7811733852, Regon 634509164, a operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA
 
 12. Klient dokonujący zakupu ma prawo do rezygnacji z zamówienia (do kwoty 1 000 zł brutto) na 24 godziny przed planowaną dostawą. Dla zamówień w przedziale 1 000 –  4 000 zł brutto – 2 dni przed realizacją, dla zamówień powyżej 4 000 zł brutto – 3 dni przed realizacją. Nie dotrzymanie powyższych terminów skutkuje poniesieniem 50% ustalonej kwoty zamówienia.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEZGODNOŚĆ PRODUKTÓW Z UMOWĄ I PROCEDURY REKLAMACYJNE

 13. Produkty oferowane w sklepie internetowym Lunchservice wytwarzane są starannie z najwyższej jakość surowców i zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną oraz systemem jakości HACCP oraz przeznaczone do transportu pakowane są w sposób zapewniający niezmienioną jakość od momentu pobrania przedmiotu zamówienia z siedziby firmy do momentu wydania go Klientowi przy zachowaniu standardów transportu określonych przez Lunchservice. 
 
 14. Wady produktów, które mogły ulec poprzez niewłaściwy transport powinny zostać zgłoszone w momencie odbioru przedmiotu zamówienia osobie doręczającej, a powstałe poprzez niewłaściwą produkcję w dniu dostawy osobiście w siedzibie Lunchservice, telefonicznie pod nr tel. +48 22 578 08 80, faksem pod nr tel. +48 22 213 30 10 lub drogą elektroniczną pod adresem catering@lunchservice.com.pl.
 
 15. Sytuacje sporne w pierwszej kolejności rozstrzygane są na podstawie negocjacji stron, a następnie przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego. 


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 16. Administratorem podawanych przez klienta danych osobowych jest LUNCH SERVICE D. Cyran, P. Sobczak z siedzibą przy ul. 11 Listopada 28 b, 05-816 Michałowice. Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji bieżących i przyszłych zamówień oraz ich archiwizacji.

 17. Podanie danych w formularzu internetowym jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych w formie pisemnej.

 18. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.


OPISY I ZDJĘCIA PRODUKTÓW

 19. Dokładamy wszelkich starań by opisy naszych produktów były zgodne z prawdą, w przypadku błędów prosimy o informacje. Zdjęcia naszych potraw są jedynie poglądowe i mogą się różnić od rzeczywistych produktów.


OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

 20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Lunchservice nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).

 21. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.